főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Karib tenger Dominika Dominika IBC

Dominika

Dominika: a Nemzetközi Gazdasági Társaságokra (IBC-k) vonatkozó előírások és előnyök

A Dominikai Nemzetközösség (ismertebb nevén Dominika, ami nem azonos a Dominikai Köztársasággal) egy angolul beszélő, korábbi angol kolónia, immár (1978-tól) Alkotmányos Független Demokrácia a kelet-karibi térségben. Az időzóna EST + 1 óra vagy GMT-4 óra.

A Nemzetközi Gazdasági Társaságokról (IBC-k) szóló törvény 1996 június 26-án lépett hatályba (IBC törvény). A Törvény progresszív jogszabályi hátteret biztosít, rugalmas cégstruktúrákkal, és hatékony cégbejegyzési eljárással. A tulajdonosok személyi adatainak védelmét a Törvény 112. paragrafusa biztosítja. Összességében, Dominika Offshore Üzleti Központként a világ legjobbjai között van, nagymértékben versenyképes költségekkel és gyors cégalapítással.

A jogrendszer a Brit Szokásjogon, valamint az alkotmányon alapul, ami biztosítja az emberi jogok és szabadság tiszteletben tartását, valamint a nemzet jövőbeni politikai stabilitását.

A jelen dokumentum céljára a következő kifejezések azonos jelentéssel bírnak: „Dominikai Nemzetközi Gazdasági Társaság”, „Dominikai IBC”, „Dominikai Offshore Társaság”, „Dominikai Nemzetközi Cég”.

Cégalapítás

A Dominikai IBC minimum húsz évig teljes adómentességet élvez. A Dominikai IBC 24 órán belül megalapítható az alaptőke, valamint a kitöltött nyomtatványok beérkezését követően. A dokumentum szállítási határidők a célállomástól függően változnak. A FedEx az USA-ba 1 munkanapon belül szállít. Angliába 2 munkanap, Ausztráliába 4 munkanap a határidő.

A Dominikai IBC alapító okirata, melyet a Cégjegyzékbe be kell nyújtani, a Társasági Szerződés. Annak angol nyelven kell készülnie, vagy hiteles angol fordításban.

Számos cégnév áll rendelkezésre. A cégnévnek a korlátolt felelősségre utaló szóval, kifejezéssel, vagy rövidítéssel kell végződnie.

Szükséges székhely fenntartása Dominikán, és egy Dominikán illetékes személy kinevezése bejegyzett képviselőként. Ezeket az offshore szolgáltatásokat biztosítjuk. Biztosítjuk ezen túl a saját társasági dokumentumaik nemzetközi elfogadásához szükséges hitelesítést (Apostille). Természetesen elvégezzük a szükséges dokumentumok cégjegyzékbe történő benyújtását.

Cégstruktúra

A Dominikai IBC rugalmas a tőkét, a részvényeseket, az igazgatókat, valamint a társaság részvényeit illetően.

 • Nincs minimális alaptőke előírás
 • Nincs korlátozás a maximális alaptőkét illetően, és az nem érinti a bejegyzési díjat, vagy éves díjakat 
 • Elegendő egy igazgató
 • Megengedett az egy tulajdonos és egy igazgatóval való működés. A kettő lehet ugyanaz a személy
 • Az igazgatónak nem kell egyben tulajdonosnak is lennie
 • Nincs korlátozás a tulajdonosok és igazgatók nemzetiségét illetően
 • A részvények névértékkel és anélkül is kibocsáthatók
 • A részvények lehetnek névre és bemutatóra szólók is
 • Megengedett kinevezett tulajdonosok és igazgatók alkalmazása is, és szükség esetén biztosítjuk e szolgáltatást
 • Nincs szükség cégtitkárra

Személyes adatok védelme

Az IBC Törvény 112. szakasza 25.000 USD összegű bírsággal és két évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a Dominikai IBC-re vonatkozó információk közzétételét, beleértve a könyvvizsgálókat és felszámolókat is, kivéve, ha azt bíróság rendelte el és kizárólag akkor, ha az bűncselekményhez kapcsolódik.

A tulajdonosokra vonatkozó információt a cégjegyzék őrzi, és az nem hozzáférhető a nyilvánosság számára.

Névleges tulajdonosi szolgáltatást is biztosítunk, a titoktartás és bizalmasság további erősítésére.

Részvények

 • A részvények számos formában és sorozatban kibocsáthatók, pl. névértékkel és anélkül, szavazó és nem szavazó, elsőbbségi és törzsrészvény, névre és bemutatóra szóló
 • A részvények pénzeszközökért és egyéb ellenszolgáltatás ellenében is kibocsáthatók 
 • A részvények bármely valutában kibocsáthatók

Részvényesek, igazgatók és vezető tisztségviselők

 • A társaságnak minimum egy részvényessel, és egy igazgatóval kell rendelkeznie, aki lehet ugyanaz a személy is
 • Névleges részvényesek és igazgatók alkalmazása megengedett, és biztosítjuk e szolgáltatást  
 • Nem kötelező titkár vagy más tisztségviselő alkalmazása, de ha szükség van rá, az lehet valamelyik igazgató vagy tulajdonos is
 • A részvényesek és tulajdonosok bármely országból származhatnak

Az igazgatók és részvényesek természetes és jogi személyek is lehetnek 

Közgyűlés és igazgatósági ülés

 • A Dominikai IBC-nek nem kell éves közgyűlést tartania. Ha a társaság mégis úgy dönt, az bárhol a világon megtartható, telefonon, vagy más elektronikus eszközön keresztül, amennyiben a hatékony kommunikációs biztosított
 • Nincs szükség igazgatósági ülésre
 • Ha taggyűlésre vagy igazgatósági ülésre mégis sor kerül, meghatalmazott képviselheti a részvényest vagy az igazgatók, aki jogosult felszólalni és szavazni a képviselt nevében 

Adózás és díjak

 • A törvény minimum 20 éves adómentességet biztosít az offshore cégek számára, a megalakulás napjától kezdődően
 • Az éves díjakat a megalakulás időpontjában kell megfizetni, azt követően pedig 12 hónaponként
 • Nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény érvényben más országokkal, így nincs információ közlési kötelezettség más országok adóhatóságai felé

Céges és számviteli nyilvántartások

 • Nincs szükség pénzügyi kimutatások vezetésére és benyújtására
 • Nincs szükség könyvvizsgáló kinevezésére
 • A következő dokumentumok másolatait kell a cégjegyzéknek benyújtani: társasági szerződés vagy alapító okirat
 • Az igazgatók nyilvántartását az IBC székhelyén kell tartani. A nyilvántartás nem hozzáférhető a nyilvánosság számára

IBC korlátozások és mentességek

A Dominikai IBC számára tilos:

 • Üzleti tevékenységet folytatni Dominikai illetékességű személyekkel
 • Ingatlan tulajdonnal rendelkezni Dominikán
 • Banki, alapkezelői, biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységet folytatni, kivéve, ha a megfelelő engedélyek rendelkezésre állnak
 • Cég menedzsment vagy székhely szolgáltatást biztosítani egy másik Dominikai IBC-nek

A Dominikai IBC számára lehetséges:

 • A szakmai kapcsolattartás helyi ügyvédekkel, könyvelőkkel, befektetési tanácsadókkal, stb.
 • Közgyűlést és igazgatósági ülést tartani Dominikán
 • Tengeri járműveket tulajdonolni és kezelni

A Dominikai IBC nevének a korlátolt felelősségre utaló szóval, kifejezéssel, vagy rövidítéssel kell végződnie, pl. "Limited", "Ltd.", "Corporation", "Corp.", "Sociйtй Anonyme", és "S.A.".

A Dominikai IBC neve nem tartalmazhat olyan szót vagy kifejezést, ami állami támogatásra utalna, pl. „állam”, „nemzeti”, „köztársasági”, „államközösségi”, vagy „Dominikai”.

A Dominikai IBC neve nem végződhet olyan szóval, kifejezéssel, vagy rövidítéssel, mint pl. Bank, Biztosító, Építő szövetkezet, Kereskedelmi kamara, Alapítvány, Tröszt, kivéve, ha a megfelelő engedély biztosított.

A cégjegyzéshez nem szükséges Dominikára utazni.  A cégbejegyzés díjának megfizetését követő munkanapon a szükséges dokumentumok elkészülnek, ezért ezen a helyszínen tudjuk a leggyorsabb szolgáltatást biztosítani.