főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Európa Gibraltár

Gibraltári offshore cégek

Gibraltár kiváló kommunikációs lehetőségeket és angol egyetemeken képzett szakértőket kínál, és olyan kultúrát, mi megfelelő támogató infrastruktúrát biztosít az offshore cégalapítás jogszabályi hátterének. 

A Gibraltári Céges Rendelet, ami Az Egyesült Királyság 1929. évi Cégtörvényén alapul, annak módosításával és továbbfejlesztésével. A különböző típusú gibraltári cégek adó státuszát elsősorban az 1967. évi Gibraltári Céges Rendelet (adózás és koncessziók) határozza meg.

A gibraltári jogszabályok számos különböző típusú cég megalapítását teszik lehetővé, beleértve a gibraltári adómentes társaságokat, a gibraltári offshore cégeket, a gibraltári hibrid társaságokat, valamint a gibraltári mentességnek megfelelő cégeket. Mi az offshore cégformát ajánljuk, mint a nemzetközi offshore üzleti tevékenységekhez legpraktikusabb formát.

A jelen dokumentum céljára a következő kifejezések azonos jelentéssel bírnak: „gibraltári offshore társaság”, „gibraltári IBC”, „gibraltári offshore cég”, „gibraltári cég”.

Cégalapítás

A gibraltári offshore cég megalapítása 7 napon belül lebonyolítható azt követően, hogy a szükséges adatlapok kitöltésre kerültek, és a pénzeszközök beérkeztek. A dokumentumok szállítása határideje a célállomástól függően változik. Minden esetben nemzetközi és megbízható futárszolgálat kerül alkalmazásra.

A gibraltári IBC bejegyzésének folyamata: a cégnév jóváhagyása, a Memorandum és a Társasági szerződés benyújtása a Cégjegyzékre.

Névleges tulajdonosi és igazgatói szolgáltatást biztosítunk, így az Ön nevének nem kell megjelennie az alapító okiratokon, és nem kell Gibraltárra utaznia a cég megalapításához.

Vannak továbbá már megalapított társaságok (amelyek megalapításra kerültek, de még nem kerültek használatra), melyek azonnali használatra alkalmasak, ha igény van rá.

Szükség van székhely fenntartására Gibraltáron, és egy bejegyzett képviselőre. E gibraltári offshore szolgáltatásokat szintén biztosítjuk, társasági okirataik nemzetközi érvényesítésével együtt (Apostille).

Cégstruktúra

A gibraltári offshore társaság alaptőkéje bármilyen devizanemben rendelkezésre bocsátható, ugyanakkor az általában használt devizanemek az USA dollár, valamint a gibraltári font, ami az angol fonttal megegyező értékű. További rugalmasság biztosított a cégstruktúrára nézve.

 • Nincs minimum jóváhagyott részvénytőke meghatározva, a standard 2.000 angol font 

 • Nincs maximum korlát az alaptőkére nézve. A tőke illeték a jóváhagyott alaptőke 0,5%-a

 • Egy igazgató is elegendő

 • Az igazgató lehet természetes és jogi személy is 

 • A részvényesek minimum száma 1

 • Szükség van egy helyi titkárra, amit biztosítani tudunk

 • A részvénykönyv nyilvános, de általában névleges részvényeseket használnak

 • Biztosítjuk a névleges részvényes szolgáltatásokat

 • Lehetőség van bemutatóra szóló részvények kibocsátására is

Személyes adatok védelme

Nem előírás a valós tulajdonos kilétének felfedése, és a titoktartást jogszabályok garantálják.  A titoktartást Gibraltáron nagyon szigorúan veszik. Kizárólag a Legfelsőbb Bíróság által elrendelten, olyan gyanú esetén, hogy a társaság súlyos bűncselekményekben vesz részt kerülhet sor a valós tulajdonos nevének felfedésére. 

A beszámolási kötelezettség minimális, és az nem befolyásolja a társaság titkosságát, különösen amennyiben névleges személyek kerülnek alkalmazásra. 

Részvények

Előírás a nyilvános részvénykönyv, és a névleges tulajdonosok alkalmazása bevett gyakorlat.

Részvényesek, igazgatók és tisztségviselők

 • A minimum előírás egy részvényes és egy igazgató, aki lehet azonos személy is

 • Lehetőség van névleges részvényesek és igazgatók alkalmazására, és biztosítjuk e szolgáltatást

 • A részvényesek és igazgatók bármilyen nemzetiségűek vagy illetékességűek lehetnek

 • A részvényesek és igazgatók lehetnek természetes és jogi személyek is

 • Titkárra szükség van. Mi biztosítjuk e szolgáltatást.

Közgyűlés és igazgatók

 • Évente közgyűlést kell tartani, bárhol a világon

 • Nem előírás az igazgatói ülések megtartása

Adók és díjak

 • Az offshore társaságok nem Gibraltárról származó és nem Gibraltárra kifizetett jövedelme adómentes

 • A valamely gibraltári bankban tartott pénzeszközök adókötelesek. Javasolt a bankszámlát Gibraltáron kívül tartani

 • Alapításkor a jóváhagyott jegyzett tőke után 0,5%-os díj fizetendő

 • Évente 30 GBP fizetendő a cégnyilvántartásnak az éves beszámolók díjaként

 • Az Éves Adó összege 200 GBP

Gibraltár és más országok között nincs érvényben információcserére vonatkozó egyezmény.

Céges és számviteli nyilvántartások

Előírás az éves számviteli nyilvántartások benyújtása az alábbiak szerint:

 • A kis cégeknek csak rövidített mérleget kell benyújtaniuk. Ebben az esetben nincs szükség eredménykimutatás vagy könyvvizsgálói jelentés készítésére.

  • A kis céggé nyilvánításhoz az alábbi feltételek közül legalább kettőnek meg kell felelni:

   • A nettó árbevétel nem haladhatja meg a 4,8 millió GBP-t

   • A mérlegfőösszeg nem haladhatja meg a 2,4 millió GBP-t

   • Az alkalmazottak átlagos száma nem haladhatja meg az 50 főt egy éven belül 

 • A közepes társaságoknak eredménykimutatást, mérleget és könyvvizsgálati jelentést kell benyújtaniuk, ugyanakkor az eredménykimutatás lehet rövidített (korlátozott részletezettség)

  • A közepes társasággá nyilvánításhoz az alábbiak közül legalább két kritériumnak kell megfelelni: 

   • A nettó árbevétel nem haladhatja meg a 19.2 millió GBP-t

   • A mérlegfőösszeg nem haladhatja meg a 9,6 millió GBP-t

   • Az alkalmazottak átlagos száma nem haladhatja meg az évi 250 főt.

 • A nagy cégeknek eredménykimutatást, mérleget és könyvvizsgálói jelentést kell benyújtaniuk. A számviteli nyilvántartások nem nyilvánosak.

 • Az igazgatókról állami nyilvántartásba kerülnek.

 • Állami részvénykönyv vezetés. Névleges részvényesek alkalmazásával biztosítható a valódi tulajdonosok kilétének védelme

 • Az offshore cégnek székhellyel kell rendelkeznie Gibraltáron, és itt kell tartani a társaság kötelező számviteli nyilvántartásait.

Korlátozások

Az offshore társaság csak speciális engedéllyel használhat már meglévő cég nevével azonos vagy ahhoz hasonló elnevezést, a cégjegyzék által nem kívánatosnak vagy sértőnek minősített nevet, királyi vagy állami támogatásra utaló nevet, vagy olyan nevet, ami a következők valamelyikére utal: „szövetség”, „bank”, „birodalmi”, „biztosítás”, „csoport”, „nemzetközi”, „királyi” vagy „tröszt”.


Az alábbi szavak cégnévben történő felhasználása a gibraltári hatóságok speciális engedélyéhez  kötött, és ezen engedély beszerzése szinte lehetetlen. Nem járunk el olyan cégekre nézve, melyek elnevezése az alábbi érzékeny szavak valamelyikét tartalmazza:

Brit, nemzeti, Gibraltár vagy Nagy-Britannia, hatóság, testület vagy tanács, szövetség, államszövetség vagy társadalom, szabadalom vagy szabadalom tulajdonos, kereskedelmi  és/vagy szakmai és/vagy ipari kamara, szövetkezet, cégcsoport holding, posta, giro vagy tőzsde, nyilvántartó vagy nyilvántartott, önkéntes vagy ipari segélyegylet, szakszervezet, számlatükör vagy bejegyzett, jótékonysági egyesület, alapítvány vagy alap, kémikus vagy kémia vagy gyógyszeripari, rendőrség, vám, bevándorlás, iskola vagy egyetem vagy főiskola, klub, hatóság, tanács, szövetség, intézmény, tröszt, befektetési alap, unit alapú befektetési alap, bank, igazgatók, pénzügyi, megtakarítás, tőzsdei áru, bróker, hitel, névleges, szükségállapot.

Az offshore cég elindításához nem kell Gibraltárra utaznia. Az Ön instrukciói alapján minden szükségeset elvégzünk.