főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Indiai óceán

Seychelles

Seychelles: Nemzetközi gazdasági társaság (IBC)

A Seychelles szigetek stratégia elhelyezkedésűek az Indiai Óceánon, Afrika keleti partja és India között. Ez a független Köztársaság egyike a világ progresszív offshore központjainak, versenyképes jogszabályozói háttérrel, ami a cégalapítást viszonylag könnyűvé teszi, míg biztosítja a befektetői bizalmat és titoktartást.

Az 1994. évi Nemzetközi gazdasági társaságokról szóló törvény irányadó a sokoldalú és legkeresettebb cégtípusra, mely által jogszerűen működő nemzetközi vállalkozási tevékenység, beleértve a kereskedelmi és befektetési tevékenységeket is, végezhetők.

Jogrendszer

A Seychelles szigetek jogrendszere az angol esetjogon, valamint a francia polgári jogon alapul.

Cégalapítás

A Seychelles szigeteki Nemzetközi gazdasági társaság (IBC) öt munkanap alatt megalapítható.
 
Számos cégnév áll rendelkezésre, tetszés szerint.

A cégnév bármilyen nyelvű lehet. Ha nem angol vagy francia, hivatalos angol vagy francia fordítás szükséges.

Az Alapító okiratot be kell nyújtani a Cégjegyzék részére. A dokumentum angol vagy francia nyelven készülhet.

A Társasági szerződést az alapítás időpontjában kell benyújtani.

Kötelező székhellyel rendelkezni a Seychelles szigeteken. A székhelyet, valamint az alapítási ügyintéző nevét be kell nyújtani a Cégnyilvántartáshoz. E szolgáltatást biztosítjuk. Ezen felül, amennyiben igénylik, saját társaságuk alapító okiratainak nemzetközi hitelesítését (Apostille) is vállaljuk.

Valamennyi szükséges dokumentumot benyújtunk a cég nevében a cégjegyzékbe.

Cégstruktúra

A Seychelles szigeteki társaság az alaptőkét, részvényeket, részvényeseket és igazgatót illetően rugalmas:

 • Nincs megszabva minimum vagy maximum alaptőke
 • A részvények névértékkel vagy anélkül is kibocsáthatók
 • A részvények csak névre szólók lehetnek, bemutatóra szóló részvényekre már nincs lehetőség
 • Elegendő egyetlen igazgató
 • A részvényesek és igazgatók bármilyen nemzetiségűek vagy illetékességűek lehetnek
 • Elegendő egy részvényes és egy igazgató, a kettő lehet ugyanaz a személy
 • Az igazgatóknak nem kell részvényesnek is lennie
 • Az igazgatók és részvényesek lehetnek természetes és jogi személyek is 

Titoktartás

A Seychelles szigeteki IBC megalapításához elegendő egyetlen részvényes és egy igazgató. Ezek neve megjelenik a nyilvános nyilvántartásokban, emiatt névleges személyek kinevezését is vállaljuk, a tulajdonosok kilétének titokban tartásához.

Alaptőke

Nincs minimum vagy maximum jóváhagyott részvénytőke érték meghatározva. A kötelező alapítási díjak: 5.000 USD tőke értékig 100 USD, 50.000 USD-ig 300 USD, és 50.000 USD tőkeérték felett 1.000 USD. Éves díj is alkalmazandó, ami megalakuláskor azonos.

Az általában használt jóváhagyott tőke összeg 5.000 USD. A díjak a társaság teljes élettartamára szólóan fixek, függetlenül a jövőbeli, új társaságokra vonatkozó szabályozásban bekövetkező változásoktól.

Részvények

 • A részvények számos formában és besorolással kibocsáthatók: lehetnek névértékkel és azzal nem rendelkezők, szavazók vagy nem szavazók, elsőbbségiek vagy törzsrészvények
 • A részvények készpénz és egyéb értékkel bíró ellenszolgáltatás ellenében is kibocsáthatók
 • A részvények azok ellenértékének megfizetését megelőzően is kibocsáthatók. A részvények bármilyen valutában kibocsáthatók

Részvényesek, igazgatók és tisztségviselők

 • Minimum egy részvényes és egy igazgató a szükséges, a kettő lehet ugyanaz a személy is
 • Lehetőség van névleges részvényesek és igazgatók alkalmazására, és mi biztosítjuk ezt a szolgáltatást
 • Nincs jogszabályi előírás a tisztségviselőkre nézve, de ha szükség van rájuk, azok lehetnek az igazgatók és a részvényesek is
 • A részvényesek és igazgatók bármilyen nemzetiségűek vagy illetékességűek lehetnek
 • Az igazgatók és részvényesek lehetnek természetes és jogi személyek is

Közgyűlés és igazgatósági ülések

 • Nincs szükség éves közgyűlésre. Ha a társaság mégis úgy dönt, hogy tart, az a világon bárhol megtartható, bármilyen formában, beleértve a telefont, és egy egyéb elektronikus eszközöket, feltéve, hogy a részvényesek megfelelően képesek egymással kommunikálni
 • Nincs szükség igazgatói ülések megtartására
 • Amennyiben mégis sor kerül közgyűlésre vagy igazgatóság ülésre, a részvényest és az igazgatót képviselheti meghatalmazott is, aki felszólalhat és szavazhat a meghatalmazó nevében

Adózás és díjak

 • A Seychelles szigeteki IBC mentes a Seychelles szigeteken kívülről származó nyereség utáni adó alól
 • Évente éves megújítási díjat kell fizetni (állami díjak, székhely díjak, és ha szükséges, a nominális részvényes/igazgató szolgáltatási díjak), a megalapítást követően évente. Ezt a szolgáltatást biztosítjuk.

Céges és számviteli nyilvántartások

 • Nincs szükség pénzügyi nyilvántartások és kimutatások készítésére és benyújtására
 • Nincs szükség könyvvizsgálóra
 • Amennyiben az IBC tart üléseket, köteles a következőket vezetni:
  • Közgyűlések és igazgatósági ülések jegyzőkönyvei
  • Részvényesi és igazgatósági határozatok másolatai

A nyilvántartásokat és a fenti ülések jegyzőkönyveit a székhelyen, vagy az igazgatók által meghatározott bármely más helyen kell tartani. A társaság köteles ezen egyéb helyek címét a Cégjegyzéknek bejelenteni.

Nyilvántartások

 • Kötelező az igazgatókról nyilvántartást vezetni
 • Kötelező részvénykönyvet vezetni. A részvénykönyv formáját az igazgatók határozzák meg, azonban, ha az elektronikus formában, vagy más adathordozón van, a társaságnak biztosítania kell az azok tartalmához való hozzáférést

Az igazgatói nyilvántartás az igazgatók által meghatározott bármely helyen tartható, és a társaság köteles a Cégjegyzéket e helyről tájékoztatni.

Devizanem

A Seychelles szigeteki IBC bármely országban folytathat törvényes üzleti tevékenységet, a választása szerinti bármely valutában.

A részvények és az alaptőke bármely valutában lehet.

Korlátozások és kivételek

A Seychelles köztársaságban bejegyzett Seychelles szigeteki IBC nem folytathat:

 • üzleti tevékenységet Seychelles illetékességű személyekkel
 • nem tulajdonolhat Seychelles szigeteki ingatlant
 • kizárólag megfelelő engedély birtokában folytathat banki, alapkezelői, biztosítási és viszont biztosítási tevékenységet
 • nem végezhet cég menedzsment vagy székhely szolgáltatást más Seychelles szigeteki IBC részére

Seychelles szigeteki IBC azonban jogosult:

 • Szakmai kapcsolatot fenntartani helyi ügyvédekkel, könyvelőkkel, befektetési tanácsadókkal, stb.
 • Részvényesi, igazgatósági üléseket tartani a Seychelles szigeteken
 • Részvényeket tulajdonolni más Seychelles szigeteki társaságban, az IBC törvény, vagy az 1942. évi Cégtörvény alapján
 • Állami vagy nemzeti banki értékpapírokat tulajdonolni
 • A Seychelles szigeteken bejegyzett hajót tulajdonolni
 • Részvényeit Seychelles szigeteki illetékességű személy tulajdonolhatja.

Az IBC nevének a korlátolt felelősségre utaló szóval, kifejezéssel, vagy rövidítéssel kell végződnie, pl. "Ltd", "Limited", "Corp", "Corporation", S.A.", "Societe Anonyme".

Az IBC neve nem végződhet olyan szóval vagy kifejezéssel, ami állami támogatásra utal. A következő szavak és kifejezések nem használhatók: "Seychelles", "Köztársaság" "Kormány", vagy "nemzeti".  A következő szavak kizárólag megfelelő engedély birtokában használhatók: bank, biztosítás, építő szövetkezet, kereskedelmi kamara, alapítvány, tröszt, stb.

A Seychelles szigeteki IBC-nek a Seychelles szigeteken székhellyel kell rendelkeznie, megfelelő címmel, amit cégünk biztosít.