főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Észak-Amerika

USA

Korlátolt Felelősségű Társaságok (LLC-k):koncepció, hasonlóság és előnyök

ÁTTEKINTÉS

Az USA Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC) egy hibrid gazdasági társaság, ami lehetővé teszi valamely személy(ek) számára, hogy az üzleti vállalkozásukat anélkül üzemeltessék, hogy személyes vagyonukat kockázatnak tennék ki, felelősségük korlátozása által, az általában használt „corporation” forma komplexitása nélkül. A „corporation” cégforma felel meg az Európai részvénytársaságnak, míg az LLC nem bocsát ki részvényeket, és tulajdonosait tagoknak hívják.

1874-ben Pennsylvania állam életbe léptetett egy törvényt, ami lehetővé tette a korlátolt partneri társulást, s ezt tekintik a mai Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC) elődjének, melyhez az LLC-k jelenlegi törvényi szabályozása nagymértékben hasonlít. Először 1977-ben Wyoming-ben került elfogadásra a Korlátolt Felelősségű Társasági Törvény, és ma már az USA összes (50) államában van hasonló jogi szabályozás.

Az USA Adóhatóság (IRS) számára kezdetben nem volt egyértelmű, hogy az LLC-t partnerségként, vagy „corporation”-ként (részvénytársaság) kezelje-e adózási szempontból. A bizonytalanság miatt ez a cégforma nem került széles körben alkalmazásra. 1988-ban azonban az IRS véglegesen döntést hozott arról, hogy a Wyoming Állam Törvénye alapján megalapított Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC) adózás szempontjából „átmegy a teszten”, azaz az Adótörvény alapján partneri társulásként kezelendő. Az LLC ekkortól népszerű társasági formává vált, ami partneri társulásként került megadóztatásra, míg lehetővé tette a személyes felelősség védelmét, a „corporation”-hoz (részvénytársaság) hasonlóan.  Az 1977-es Wyoming-i Törvényt, valamint az 1988-as IRS döntést követően az LLC forma univerzálisan elfogadottá vált, és az államszövetség valamennyi tagállama mára életbe léptette az e gazdálkodási formához szükséges szabályozást.  

Valamennyi USA államban lehetőség van LLC alapítására, ugyanakkor a törvény egyes, kisebb jelentőségű részei államonként eltérőek. Az alapvető koncepció ugyanakkor azonos:

 • Az LLC megalapítása az Társasági szerződés benyújtásával történik az adott állam államtitkárságához
 • Az LLC-nek nincsenek részvényei. A tulajdonosok emiatt nem részvényesek, hanem tagok
 • Az LLC egy tag által is megalapítható, bár egyes államok legalább két tagot írnak elő
 • A tagok nem felelnek a cég tartozásaiért
 • Az LLC nem adóköteles, kivéve, ha a tagok egyértelműen úgy döntenek, hogy „corporation”-ként (részvénytársaságként) kívánnak adózni
 • Külföldi személyek is lehetnek LLC tagjai, ami miatt az LLC-t „offshore LLC”-nek is hívják
 • Az egytagú LLC egyéni vállalkozásnak minősül (két taggal pedig partneri társulásnak) a Szövetségi Adótörvény alapján 

LEHETSÉGES GAZDÁLKODÁSI FORMÁK

Az USA-ban számos gazdálkodási forma elérhető. A kiválasztott formától függően változnak az adózási és tulajdonlási aspektusok. Az leggyakoribb gazdálkodási formák a következők:

 • Egyéni vállalkozás
 • Partneri társulás (általános vagy korlátolt felelősségű)
 • Társaság ("C" vagy "S" típusú „corporation”)
 • Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC)

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

Az egyéni vállalkozást egyetlen személy indítja egyedül, társasági megalapítása, vagy másokkal történő megegyezés nélkül. Nincs szükség adatlapok kitöltésére, és dokumentumok benyújtására, és az adókötelezettség a tulajdonos felelőssége, magánszemélyként. A tartozás vagy egyéb kötelezettség a vállalkozó felelőssége, és az teljes személyes és üzleti vagyona mértékéig terjed.

ÁLTALÁNOS PARTNERI TÁRSULÁS

Általános Partneri Társulás két vagy több tag által alapítható üzleti vagy kereskedelmi tevékenységre. A partnerek között elegendő a szóbeli megállapodás, ugyanakkor javasolt az írásbeli megállapodás. Nincs közzétételi vagy regisztrációs előírás. Minden partner a partneri társulás által neki kiosztott nyereségrész után adózik, amit személyes jövedelemként kezelnek.

E gazdálkodási forma hátránya, hogy a partneri társulás tartozásai és egyéb követelései a partnerek felelősségi körébe tartoznak, és azok személyes vagyonukra is kiterjednek.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ PARTNERI TÁRSULÁS

A Korlátolt Felelősségű Partneri Társulás nagymértékben hasonlít az Általános Partneri Társuláshoz, ugyanakkor, a Korlátolt felelősségű partnerek nem felelnek a partneri társulás tartozásaiért, és csak befektetésüket kockáztatják.  A Korlátolt Felelősségű Partneri Társulásnak legalább egy általános partnerrel kell rendelkeznie, akinek teljeskörű menedzsment felelőssége van. Ha a korlátolt felelősségű partner is részt vesz a menedzsmentben, korlátolt felelősségének elvesztését kockázatja.  A Korlátolt Felelősségű Partneri Társulás köteles egy dokumentumot beadni az Államtitkárságra, és a partneri társulásra egy a Korlátolt Felelősségű Megállapodás irányadó.

Az adózás személyes jövedelem alapján történik (átmenő adózás), és a partneri társulásnak maximum 35 tagja lehet.

CORPORATION (TÁRSASÁG)

A corporation részvénytársaság, ily módon védi részvényeseit, és az adót is a corporation fizeti. A társaság nyeresége után fizeti az adót, míg a tulajdonosok a kiosztott nyereség, adózás utáni (osztalék) után, ami által e gazdálkodási forma duplán adózik. A társaság a Társasági szerződés Államtitkárságra történő benyújtásával kerül megalapításra, és a társaság ellenőrzése az Igazgatóság feladata, a pontos céges és számviteli nyilvántartások vezetése kötelező.
 
Az "S" típusú corporation a „C” típusú „corporation” egyik variációja, és egy másik IRS adótörvény hatálya alá esik. Az „S” típusú corporation-ra a partneri társuláshoz és egyéni vállalkozáshoz hasonló „átmenő” adózás vonatkozik. A tulajdonosok/részvényesek elkerülik a dupla adózást. Korlátot jelentenek azonban a következők:

 • Maximum 75 részvényes lehet
 • A tulajdonos nem lehet társaság, partneri társulás, nyugdíj alap, közhasznú társaság, és egyes befektetési alapok
 • Külföldi nem lehet tulajdonos

Az „S” corporation státusz, s ily módon az átmenő státusz fenntartásához szigorú szabályoknak kell megfelelni.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (LLC)

A Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC) egy hibrid, sok hasonlósággal és eltéréssel az egyes gazdálkodási formákhoz képest:

 • Külön jogi személynek minősül, a „corporation”-höz hasonlóan
 • Nem részvényesei, hanem tagjai vannak
 • Tagjai korlátolt felelősségűek. Személyes felelősségük az LLC-be befektetett összegre korlátozódik
 • A tagok lehetnek természetes és jogi személyek is, beleértve a társaságot, partneri társulást, trösztöt, stb.
 • Külföldiek is lehetnek tagok ("offshore LLC")
 • Partneri társulásként adózik, az „átmenő” adózás előnyeivel
 • Bármennyi taggal megalapítható, egytől kezdődően, ugyanakkor egy tag a cégbejegyzés miatt nem javasolt, mivel az LLC ekkor adózási célokra egyéni vállalkozásnak minősül
 • Az LLC nem fizet adót. USA illetékességű tagjai magánszemélyként adókötelesek, a partneri társuláshoz hasonlóan.  A külföldi tagok az USA-ban szerzett jövedelmük után adókötelesek
 • A külföldi tagok nem adókötelesek, és nem kell adóbevallást beadniuk, amennyiben a jövedelem nem az USA-ból származik
 • A bejegyzéshez szükséges egyetlen dokumentum a Társasági szerződés, amelyet a helyileg illetékes Államtitkárságra kell benyújtani
 • LLC korlátozott élettartamra alapítható.

Az USA Korlátolt Felelősségű Társaság megfelelő lehet olyan személyek számára, akik nemzetközi üzleti tevékenységet folytatnak, és szeretnék adókötelezettségüket minimalizálni, ezért hívják őket offshore LLC-nek.
  
Az LLC lehetővé teszi nem USA illetékességű személyek számára a teljes körű tulajdonást, és e személyeknek nem szükséges adóbevallást benyújtaniuk, amennyiben az LLC jövedelme nem az USÁ-ból származik, és az ténylegesen nem áll kapcsolatban az USA-n belül végzett üzleti vagy kereskedelmi tevékenységgel, nem alkalmaznak USA illetékességű személyt, és nincs kijelölt működési helyük az USA-ban. Ez utóbbi nem alkalmazandó a ritkán használt irodára.

Az USA LLC az adóparadicsomban bejegyzett offshore társasággal azonos módon használható, amennyiben nem tervezett az USA-val való kereskedelmi tevékenység.

Szolgáltatásaink kiterjednek az USA LLC-k alapítására az USA keleti és nyugati partján egyaránt. A nyugati oldalon Oregon államot, a keleti oldalon Delaware államot javasoljuk offshore célokra, de minden államban tudunk céget alapítani. A két felsorolt államon túl a legkedveltebb helyszínek: Nevada, Wyoming, Washington D.C., Utah, New York.