főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Közép-Amerika Panama Panamai alapítvány

Panamai magán és jótékony célú alapítványok


Általános információk a panama-i alapítványokról

A „Panama Private Interest Foundation” (panamai magáncélú alapítvány) egy trust és egy részvénytársaság keresztezéseként értelmezhető entitás –. valójában azonban egyiknek sem felel meg. A magáncélú alapítvány egy minden egyéb, az angolszász jogban ismert jogi személytől különbözik, mivel nem egy személynek vagy személyek egy csoportjának a jogi megtestesülése (mint a részvénytársaság), hanem egy olyan jogi személy, amelynek nincsenek tulajdonosai (részvényesei, résztvevői vagy társult tagjai), és hagyományosan egy bizonyos célra jön létre egyének egy általános csoportja érdekében.

Még az elején különbséget kell tennünk a magáncélú alapítvány és a jótékonysági célú alapítvány között, vagy amit közcélú alapítvány is nevezhetünk – utóbbi ugyanis kizárólag jótékonysági célból, jótékonysági intézményként működik. Mindkettőt egyedi esetekben használják az offshore tervezésben, az ügyfél céljaitól függően. Ez a tájékoztató az alapítvány fogalmát, eredetét, továbbá korszerű alkalmazásait mutatja be. Ezek nagy része igaz a „Panama Charitable Foundation”-ra is.

A magáncélú alapítvány egy olyan jogi személy, amelynek kifejlesztése három különböző állam – a Liechtensteini Hercegség, Svájc és Luxemburg – magán alapítvány modelljeinek alapján történt. A rendkívüli gondossággal megtervezett magán alapítvánnyal a panamai kormány célja, hogy egy modernebb, rugalmasabb és sokkal kedvezőbb árú vagyontervezési eszközt hozzon létre az emberek számára, lakóhelyüktől függetlenül. A magán vagyonelemei jogállás szerint elkülönülnek az alapító, a védnök, a tanács és vagy kedvezményezettek személyes vagyonától.

A Panama Private Interest Foundation világos előnyökkel jár a nemzetközi vagyontervezésben, biztosítva a védnökök, az alapítók és az alapítvány kedvezményezettjeinek teljes titokban tartását, anonimitását és védelmét. A Panama Foundation egy kedvező árú, anonim, rugalmas, privát vagyontervező rendszer iránti globális szükségletre kínált megoldás, amely olyan vagyonelemek megtartására használható, mint például a részvények, üzletrészek, trustok, bankszámlák, befektetési számlák, ingatlan vagy bármilyen más vagyonelemek.

Az alapítvány a nyilvános cégjegyzékbe (Public Registry) történő bejegyzéssel jön létre. Nem szükséges hozzá semmilyen állami hatóság jóváhagyása. Az 1995. évi június 12-ei 25. törvény szabályozza a magáncélú alapítványok bejegyzését és működését.

A panamai alapítványok rövid történelmi áttekintése

Az „alapítvány” fogalma először a Római Birodalom idején jelent meg, a kereszténység hatására. Példaként, a katolikus egyházat egy isteni alapítványnak tekintették, és az egyházon belüli különböző alszervezetek végezték a törvényességi felügyeletet az egyház vagyonának kezelését illetően. Az eredeti alapítványokat egy közösség szükségleteinek kiszolgálására hozták létre, nem pedig egy bizonyos egyén vagy család magáncélú igényeinek kielégítésére. Több évszázaddal később továbbra is létezik az alapítványnak nevezett jogi személy, és személyes és magáncélú szükségletek kielégítésére széles körben használt, elfogadott az egész világon,

A magán alapítvány fogalmát először akkor használták, amikor a Liechtensteini Hercegség megalkotta a "Law of Persons & Companies"-t (Személyekről és vállalatokról szóló törvény) 1926. január 20-án (Personen und Gesellschaft Recht - P.G.R.). Ezzel megszületett a "Family Foundation", (családi alapítvány - egy vagy több család tagjainak magánhasznára) és a "Mixed Foundation" (kevert alapítvány - nem csak családok, hanem más személyek vagy intézmények magánhasznára is).

A történelem során a jómódú családok Európában „Family Foundation” alapítványokat hoztak létre a Liechtensteini Hercegségben vagyonátruházási szükségletek céljára, hogy biztosítsák a biztonságos vagyonátadást a család kedvezményezettjei számára. Ma a Liechtenstein alapítványok létrehozása több mint 25.000 dollárba is kerülhet, míg éves fenntartásuk költsége körülbelül 10.000 dollár.

A panamai alapítványok használata

A magán alapítványok személy, személyek, egy család javára vagy egy bizonyos szociális cél érdekében hozhatók létre.

A panamai magáncélú alapítványokat általában olyan személyek használják, akik külföldi vállalatok tulajdonjogát szeretnék fenntartani és irányítani, azonban az Ellenőrzött külföldi társaságokra (EKT) vonatkozó nemzeti szabályozások miatt nem kívánják közvetlenül saját tulajdonukban tartani a vállalataikat. Számos magasan adóztató ország, mint például az Egyesült Királyság, Kanada, USA, Ausztrália, Új-Zéland, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, illetve Magyarország, stb. olyan EKT szabályokkal rendelkeznek, amelyek megkövetelik állampolgáraiktól, hogy az illetékes adóhatóságokhoz bejelentéseket (beszámolókat) nyújtsanak be, amelyekben nyilatkoznak, hogy ilyen külföldi vállalatok részvényesei.

Ahelyett, hogy a vállalat részvényeit névre vagy bemutatóra szóló részvények formájában tartanák tulajdonukban, létrehoznak egy magán alapítványt Panamában, amely birtokolja a vállalata(ik) részvényeit, és ezáltal elkerülik a EKT jelentési szabályokat. Ennélfogva részvényesként egy alapítvány használatának az az előnye, hogy valaki saját nevéből (vagy egy bemutatóra szóló részvényre vonatkozó rendelkezésen keresztül) kikerül a tulajdonjog, és átkerül egy külföldi jogi személy nevére, amelynek nincsenek tulajdonosai, hanem csak bizalmasan kiválasztott névtelen kedvezményezettjei. Így nincs kérdés arra vonatkozóan, hogy ki a vállalat tulajdonosa, mivel a vállalat részvényeit az alapítvány nevére bocsátják ki.

Részvényesként az alapítvány használatának egy másik előnye a következő elképzelésben rejlik: Sok esetben, amikor egy vállalati bankszámlát vagy befektetési számlát nyitnak, a pénzügyi intézmény megköveteli a vállalat haszonélvezőinek megnevezését. Az alapítvány tulajdonjogi stratégiáján keresztül ki lehet jelenteni, hogy a vállalat tulajdonosa az alapítvány. Ismételten az a cél, hogy a tulajdonjog átkerüljön a saját névről egy külföldi jogi személy nevére, akiknek a tulajdonosai ismeretlenek, illetve nem azonosíthatóak.

Az alapítvány a tulajdonjogon felül további előnyöket is biztosít, például hasznos lehet a pénzeszközök offshore átutalásakor vagy offshore átvételekor is. Sok esetben problémát jelent az offshore cég pénzeszközeinek repatriálása, az ilyen célok elérésre használják a panamai magán alapítványokat eszközként. Például ezeknek az alapítványoknak adományozzák pénzüket, később az alapítványt pedig arra használják, hogy oktatási vagy más különleges támogatást nyújtsanak gyermekeik, unokáik, vagy általuk választott személyek számára. Ebben az esetben az az előnye, hogy kikerülik az adományozásra vonatkozó fiskális szabályozásokat, ahol egyes kormányok ajándékozási illetéket vet ki, és részletes jelentéstételi kötelezettséget írnak elő.

Általánosságban, egy magán alapítvány nem vehet részt olyan rendszeres profitot termelő kereskedelmi tevékenységekben, mint amilyenekre vállalatok jogosultak. Mindazonáltal, mindaddig, amíg ezen tevékenységekből származó nyereséget az alapítvány céljaira használják fel, bizonyos időközönként végezhetnek kereskedelmi tevékenységet. Egy magán alapítvány részt vehet például banki vagy befektetési műveletekben – befektetés banki lekötött betétekbe (Betéti okiratok – CD-k), részvényekbe, kötvényekbe, befektetési alapokba, opciókba, pénzpiacokba stb. – egészen addig, amíg ezekből a tevékenységekből származó bevételek az alapítvány kedvezményezettjeit szolgálják.

A panamai magáncélú alapítvány elemei

Az alapítványnak van egy alapítója (Founder), egy tanácsa (Council), egy védnöke (Protector) és kedvezményezettjei (Beneficiaries). Az alábbiakban részletes magyarázatot adunk, hogy melyikük milyen szerepet játszik az alapítványban:

Alapító: Az Alapító az a személy vagy jogi személyiség, amely bejegyezteti az alapítványt a panamai nyilvános cégjegyzékbe (Public Registry). Általában a panamai partnerünk ügyvédi irodája az alapítója minden egyes alapítványnak, amit mi hozunk létre, mivel az ügyvédi iroda az a jogi személy, amely bekerül a nyilvántartásba az alapítvány létrehozójaként. Az alapító nem rendelkezik befolyással az alapítvány irányítása felett, és csak akként az egyénként ismerik el, aki bejegyeztette az alapítványt a nyilvános cégjegyzékbe, amikor a jogi személyiséget eredetileg nyilvántartásba vették.

Tanács: Az alapítvány tanácsa ugyanazt a célt szolgája, mint egy részvénytársaság igazgatótanácsa. A tanácstagok mindegyike bejegyzésre kerül a nyilvános cégjegyzékben nevükkel, címükkel és azonosító adataikkal együtt az alapítvány tanácsának tagjaként. Cégünk kijelölhet egy "Nominee Foundation Council" tanácsot (kijelölt alapítványi tanács), hogy ők töltsék be a tanácsi pozíciókat – így még további titoktartást biztosíthatunk az ügyfeleink számára –, azonban az ügyfél saját maga is kijelölheti a tanácsot. Ebben az esetben a legjobb, ha az ügyfél nem családtagokat választ, és/vagy másoknak nem lesz haszonélvezeti joga magában az alapítványban. Amennyiben mi jelölünk ki egy kijelölt tanácsot, előre aláírt, dátummal el nem látott lemondóleveleket biztosítunk ügyfeleink számára minden egyes tanácstagra vonatkozóan, hogy az ügyfelünk bármikor lecserélhesse a tanácsot. A kijelölt tanács nem bír irányítással az alapítvány vagy annak bármilyen vagyona felett, csupán azért vannak ott, hogy kitöltsék az űrlapokat a nyilvános cégjegyzékben.

Védnök: A védnök egy személy vagy egy jogi személyiség, aki az alapítványt és minden tulajdonában lévő vagyont tulajdonképpen kezeli. A védnököt az alapítvány tanácsa nevezi ki az alapítvány létrehozásakor, azonban ha felhatalmazással bír, a tanácstagokat bármikor, bárki hozzájárulása nélkül eltávolíthatja. A védnököt bizalmasan választhatják, egy „Private Protectorate Document” (titkos védnöki dokumentum) okiratban, amelyet az alapítvány tanácsa ír alá. Így tehát a védnök titokban tarthatja a pozícióját a nyilvánosságtól.

Választhatjuk az ügyfelünket vagy más, megbízható családtagot az alapítvány védnökének, egy hitelesített „Private Protectorate Document” okirattal, hogy az ügyfelünk fenn tudja tartani a teljes irányítást az alapítvány felett, titkos és névtelen módon. Egy védnök kinevezése után ez a védnök kívánságai szerint bármikor megváltoztatható. Védnök kijelölése nem kötelező, választható az is, hogy nem alkalmaznak védnököt, vagy egy kijelölt védnököt választanak.

Kedvezményezettek: Egy részvénytársaság részvényeket bocsát ki, hogy igazolja, hogy kik a tulajdonosok – ezzel szemben apanamai magáncélú alapítványnak nem tulajdonosai vannak, hanem kedvezményezettjei. Az alapítvány kedvezményezettjeit a védnök választja egy egyszerű, bizalmasan megírt végrendelettel, vagy sokkal formálisabb módon, az alapítvány alapszabályzatában (az alapszabályzatot egy panamai ügyvéd segítségével kell elkészíteni). Mindkét előbb említett módon, a kedvezményezettek nevének titokban tartása megoldható a kinevezésükön keresztül a végrendeletben vagy az alapítvány alapszabályzatában, mivel ezen két dokumentum tartalma titokban maradhat, és csak az érdekelt felek szerezhetnek róla tudomást. Egy panamai alapítvány úgy is létrehozható, hogy a védnök a kizárólagos kedvezményezett egészen saját elhalálozásáig, amikor az alapítvány továbbra is folytatja a tevékenységét a többi kedvezményezett javára. Sokan egy vagy több jótékonysági intézményt szeretnek választani kedvezményezettként.

Végrendelet: A végrendelet (Letter of Wish) egy a védnök által írt egyszerű levél, amely konkrétan meghatározza, hogy az alapítvány vagyonát hogyan kezeljék, vagy osszák szét egy olyan hirtelen esemény bekövetkeztekor, mint a védnök elhalálozása vagy cselekvőképtelenné válása. A végrendeletnek azt is tartalmaznia kell, hogy az alapítvány továbbra is működjön-e, és legyen egy új védnöke vagy a védnök halála esetén meg kell-e azt szűntetni. Nincsen egy speciális formai követelmény a végrendeletre vonatkozóan, és bármikor megírható és megváltoztatható az alapítvány bejegyzése után a védnökök kérésére. A végrendeletet lehet elzártan tartani, vagy nyilvántartásba lehet vetetni. Általában a legtöbben jobban szeretik elzártan tartani a végrendeleteket, hogy a kedvezményezettek és a védnök névtelenek maradhassanak.

Az Alapítvány alapító okirata: Egy alapítványnak nincs szüksége alapító okiratra, mert a végrendelet jogilag elegendő a védnök végrendeleti utasításainak kifejezésére. Azonban ha valaki azt kívánja, hogy egy formálisabb alapítványi alapító okirat szülessen meg – amit egy panamai ügyvéd ír meg, és jegyez ellen, továbbá egy panamai közjegyző hitelesít –, akkor kérhető egy panamai ügyvéd közreműködése az alapítvány alapító okiratának elkészítéséhez. Az alapítványi alapító okirata ugyanazt a funkciót tölti be, mint a végrendelet, mivel az alapító okiratnak is pontosan meg kell határoznia, hogy az alapítvány vagyonát hogyan kell kezelni vagy felosztani egy olyan hirtelen esemény bekövetkeztekor, mint a védnök halála vagy cselekvőképtelenné válása. Az alapító okiratoknak azt is tartalmazniuk kell, hogy az alapítvány továbbra is működjön-e és legyen egy új védnöke, vagy meg kell-e szűntetni a megnevezett eset(ek)ben. Az alapító okiratot egy meghatározott formátumban kell megírni, azonban a tartalma bármikor megváltoztatható a védnökök kívánságára miután az alapítványt bejegyezték. Az alapító okiratokat lehet elzártan tartani, vagy nyilvántartásba lehet vetetni. Általában a legtöbben jobban szeretik elzártan tartani őket, hogy a kedvezményezettek és a védnök névtelenek és titkosak maradhassanak.

Tények a panamai alapítványról

· Panama a második legnépszerűbb állam a világon: több, regisztrált székhelye több, mint 400.000 részvénytársaságnak és alapítványnak, ezzel Hong Kong mellett a második legnépszerűbb állam az ilyen jellegű cégjegyzéseket tekintve.

· Nincs jelentési kötelezettség vagy adózás: Panama nem vet ki semmilyen jelentési kötelezettséget vagy adót a panamai alapítványokra

· Nincs korlátozott felelősség beépítve a vállalati struktúrába: Panama nem engedi meg a korlátozott felelősség beépítését a vállalati struktúrába, így az Ön alapítványának könyvei 100%-ban szigorúan bizalmasak jogszabálynál fogva

· Névtelen tulajdonjog és irányítás: A védnököt és a kedvezményezetteket nem kell nyilvánosan bejegyeztetni. A panamai alapítványok védnökei egy „Private Protectorate Document” okirattal kinevezhetők, míg a kedvezményezettek egy titkos végrendelettel, amit a védnök ír alá.

· Nincsenek tőkekövetelmények: a panamai alapítványok nem követelnek meg befizetett alaptőkét.

· Igazgatók: Minden panamai alapítványnak kell, hogy legyen egy tanácsa (ugyanaz, mint egy részvénytársaság igazgatói), akiknek a neve és címe a nyilvános cégjegyzékbe bejegyzésre kerül. A tanácstagok lehetnek egyének és jogi személyek is, bármely országbeli lakhellyel, székhellyel, bármilyen állampolgársággal. Amennyiben a tanácsot egyénekből állítják fel, akkor 3 tanácstag szükséges (elnök, titkár, kincstárnok). Amennyiben a tanács egy jogi személy, akkor csak egy tanácstagra van szükség.

· „Nominee Foundation Council”: Felajánljuk ügyfeleinknek lehetséges szolgáltatásként a "Nominee Council" alkalmazását alapítványukhoz. Titoktartás céljából a legtöbb ügyfelünk inkább azt szereti, ha mi biztosítunk alapítványuk számára kijelölt tanácstagokat. Amikor kinevezzük az alapítvány kijelölt tanácstagjait, amelyet mi hozunk létre ügyfeleink számára, mindig biztosítunk előre aláírt, dátummal el nem látott lemondóleveleket ügyfeleink számára, minden egyes tanácstagra vonatkozóan, hogy az ügyfelünk bármikor megváltoztathassa a tanácstagokat. Nem számolunk fel külön díjat a kijelölt tanács használatakor.

· Igazgatósági vagy kedvezményezetti ülések: A tanácstagok éves általános ülések megtartására nem kötelezettek és utasítottak. Azonban, ha üléseket tartanak, akkor bárhol a világon részt vehetnek rajtuk megbízásból – telefonon, e-mailen vagy más elektronikus eszközön keresztül. Bármilyen meghozott döntés érvényesnek minősül, függetlenül attól, hogy más időpontban, más államokban írták alá őket.

· Társaságok üzleti könyvei: A „Registered Agent” (helyi bejegyzett képviselő) nem köteles az alapítvány iratait magánál tartani, azonban ajánlatos minden alapítvány számára egy jegyzőkönyveket (tanácsülésekről) tartalmazó nyilvántartást vezetni, amelyek bárhol tarthatók a világon.

· Éves társasági adó: A panamai alapítványoknak 250 dollár éves adót kell fizetniük, hogy igazolják, hogy továbbra sincs adó- és illetéktartozásuk. A nyilvános cégjegyzék 90 napos türelmi időt ad az adó befizetésére a bejegyzéstől számítva. Amennyiben az adó nem került megfizetésre 90 nap elteltével, 50 dolláros késedelmi díjat kell fizetni minden olyan év után, amikor az adó nem került időben megfizetésre.

· Kényelem: Az érdekelt feleknek nem szükséges Panamában tartózkodniuk ahhoz, hogy alapítványt hozzanak létre. Mi mindent el tudunk intézni Önnek, anélkül, hogy Önnek Panamába kellene utazni. Természetesen azonban szívesen egyeztetünk Önnel egy találkozót is, itt a panamai irodáinkban.

· Nem kötelező vállalkozói engedély: A panamai alapítványok NEM követelik meg a kereskedelmi vállalkozói engedélyt a külföldi működéshez.

· Áttelepítés: Más államok alapítványai „áttelepíthetők” Panamába és fordítva. Sokan, akiknek jelenleg más országokban vannak társaságaik, mint például Liechtensteinben, Svájcban vagy államokban, jelenleg telepítik át alapítványaikat egy Panamához hasonló, lényegesen megengedhetőbb, privátabb és biztonságosabb államba.

· Vállalati pecsét: Az alapítványi pecsét nem kötelező. Amennyiben Önnek szüksége van rá, mi tudunk Önnek azt is ajánlani. Kérjük, tekintse meg díjjegyzékünket az árak részletezéséről.

· Bejegyzett, hivatalos cím: Amikor egy új panami alapítvány kerül bejegyzésre, rendelkeznie kell egy hivatalos, fizikai címmel, amelyet a bejegyeznek a létesítéskor. A mi ügyvédi irodánk „Resident Agent”-ként (helyi képviselő) és „Registered Office”-ként (bejegyzett iroda) biztosít legális fizikai címet.

Adózási információk a panamai alapítványokról

Panama egy valódi "adóparadicsom". A panamai alapítvány a következő adóelőnyöket ajánlja:

 • Nincs adóbeszámolási kötelezettség.
 • Nincs jövedelemadó.
 • Nincs tőkenyereség adó.
 • Nincs kamatadó.
 • Nincs forgalmi adó.
 • Nincs kedvezményezetti adóztatás.
 • Nincs kedvezményezetti átruházási adó.
 • Nincs vagyonadó.
 • Nincs ingatlanadó (a nem panamai ingatlanra).
 • Nincs birtokadó.
 • Nincs ajándékozási adó.
 • Nincs örökösödési adó.
 • Nincs állami illeték.
 • Nincs sikeradó.
 • Nincs készletekre kivetett vagyonadó